LANCERING AF RESULTATER OG ANBEFALINGER

MØDEMODELLEN

Se – eller gense – filmen fra lanceringseventet, som kort præsenterer Mødemodellen, der står som det centrale element i projektets resultater.

Hvornår skal et brand eller en organisation fysisk møde sin omverden i fremtiden?

Morgendagens Møder er en vidensorganisation, der brænder for at undersøge, hvordan vi skaber tættere relationer mellem virksomheder, brands og mennesker.

For at hjælpe morgendagens ledere med at prioritere og udvikle fysiske kontaktpunkter, blev der i 2017 gennemført et studie, der undersøgte om, hvorfor og hvordan vi i professionel sammenhæng bør mødes fysisk med vores vigtige stakeholdere i fremtiden*.

Organisationen har to centrale enheder – advisory boardet og Videnspanelet.

 

*Studiet blev oprindeligt lanceret under navnet ‘Det fysiske møde – i en digital fremtid’ – det er senere blevet ændret til ‘Morgendagens Møder’ for at kunne favne både fysiske og digitale møder.

Tænketankens resultater og anbefalinger

Onsdag den 10. januar 2018 var over 100 mennesker mødt frem i Børsens Bibliotek for at høre tænketanken præsentere projektets resultater og anbefalinger.

Se – eller gense – de to videoer fra arrangementet herunder.

Hvis du ønsker en mere grundig gennemgang og afprøvning af modellen og studiets indsigter i forhold til en konkret problemstilling i din egen virksomhed, kan du kontakte sekretariatet eller booke et inspirationsindlæg.

Deltag i Videnspanelet eller følg studiet

Videnspanelet er sammensat af visionære ledere fra dansk erhvervsliv, med ansvar for at bringe en organisation eller et brand tættere på en given målgruppe – internt såvel som eksternt.

Du kan ansøge om at blive medlem i Videnspanelet eller følge studiet på LinkedIn:

Deltag i Videnspanelet

Ved at deltage i Videnspanelet får du adgang til viden, netværk og arrangementer samt mulighed for at teste Mødemodellen på en konkret problemstilling.

Book et inspirationsmøde

Få inspiration, værktøjer og konkrete anbefalinger til,
hvornår I skal mødes fysisk
– og hvordan I øger udbytte og tilfredshed med de møder, I holder.

Advisory board

Studiets advisory board består af 14 kompetente danske ledere fra en række forskellige virksomheder og organisationer, der alle har fokus på det fysiske møde. Carsten Beck fra Instituttet fra Fremtidsforskning har faciliteret processen.

Udtalelser fra advisory boardet

Måden vi arbejder på er under konstant forandring. Arbejdspladser bliver mødt med mange forskellige udfordringer, da fremtidens medarbejdere er digitale og globale. Arbejdspladserne indrettes til aktivitetsbaseret arbejde. Mange opgaver løses ved møder, både fysiske og virtuelle. Hvordan kan vi som arbejdsplads skabe en stærk kultur, når man ikke altid mødes fysisk og hvad skal fremtidens fysiske møde kunne bruges til?

Qua min profession, har jeg stor professionel interesse af hvordan fremtidens fysiske kontaktpunkter udvikler sig. Det er et område der i høj grad bliver teknologisk udfordret og derfor vanskeligere at definere udviklingen. Derfor ser jeg frem til diskussionerne på dette område.

Vi befinder os midt i en revolution og redefinering af det fysiske mødes rolle og funktion for virksomheder og organisationer. Den digitale udvikling sætter takten, og jeg håber at vi sammen kan blive mere bevidste om det fysiske mødes fremtid i en digital virkelighed.

Hele det digitale område er i en kæmpe vækst overalt, men i et lille land med høje lønninger, er der også nogle risici. For skal alt handle om pris, vil vi altid tabe i konkurrencen mod fx Amazon og Alibaba. Så hvordan får vi også indbygget ”Omni-channel” og får tænkte i, hvordan vi får det ”fysiske møde” til at spille sammen med det digitale, så tror jeg vi har fat i noget meget essentielt”